Grenaffald til Sct. Hansbål

Det er frem til den 23. juni muligt at komme af med grenaffald ved Sct. Hansbålet på Ho Havn.

Midlertidig grenplads: omkring efterårsferien (uge 42) 2017

Forsyningen har lavet en aftale med Naturstyrelsen omkring lån af et areal til grenpladsen for foråret 2017. Grenpladsen placeres ved parkeringspladserne ved Blåvand Strand, se kort. Der vil være ”vejvisning”/skiltning ved supermiljøstationen på Hvidbjerg Strandvej til den ”nye” grenplads.

Grenpladsen i Blåvand var åben i perioden henover påske, fra den 1. april til 23. april 2017. 

Aftalen med Naturstyrelsen var kun gældende for perioden 1.-23. april 2017. Der arbejdes fortsat på at finde et egnet areal til grenplads i Blåvand herefter. 

Invasive planter skal brændes

Læs mere her: Dinforsyning.dk

På genbrugspladsen SKAL haveaffald fra invasive arter afleveres i "småt brændbart"

Frø, småstængler og røsser er meget sejlivede, og overlever i komposten. Derfor må de ikke blive blandet sammen med det øvrige haveaffald. Afbrænding er den eneste sikre måde at bekæmpe invasive planter på.

Invasive planter kvæler det naturlige danske planteliv.

Tak for hjælpen!

Kalender

Se begivenheder i kalenderen her.

Hunden skal i snor.

Hunden skal i snor - ikke mindst af hensyn til vildtet i området.

Venligst gør eventuelle lejere opmærksom herpå.

|     Ho grundejerforening     |     CVR-nummer 35551921     |