Invasive planter skal brændes

Læs mere her: Dinforsyning.dk

På genbrugspladsen SKAL haveaffald fra invasive arter afleveres i "småt brændbart"

Frø, småstængler og røsser er meget sejlivede, og overlever i komposten. Derfor må de ikke blive blandet sammen med det øvrige haveaffald. Afbrænding er den eneste sikre måde at bekæmpe invasive planter på.

Invasive planter kvæler det naturlige danske planteliv.

Tak for hjælpen!

Kalender

Se begivenheder i kalenderen her.

Hunden skal i snor.

Hunden skal i snor - ikke mindst af hensyn til vildtet i området.

Venligst gør eventuelle lejere opmærksom herpå.

|     Ho grundejerforening     |     CVR-nummer 35551921     |